ញាស់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) កើត​ចេញ​ពី​ស៊ុត (ពី​ពង); និយាយ​ចំពោះ​តែ​សត្វ​ដែល​ជា​អណ្ឌជៈ : កូន​មាន់​ទើប​នឹង​ញាស់ ។ ព. ប្រ. តាំង​ពី​វា​ញាស់​ឡើង តាំង​ពី​វា​កើត​មក ។