ញាំ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ធ្វើ​ម្ហូប​ដែល​ហៅ​ថា ញាំ ។

( ន. ) អាហារ​ធ្វើ​ដោយ​គ្រឿង​ផ្សំ​ផ្សេង​ៗ មាន​ត្រី​អាំង​ឬ​ត្រី​ស្ងោរ​ជាដើម កូរ​ច្របល់​បញ្ចូល​ជាតិ​គ្នា (មិន​ចម្អិន​ថែម​ទៀត​ទេ) : ញាំ​សាឡាត់, ញាំ​ត្រសក់ ។