ញី

ពីWiktionary

( កិ. ) ឈ្លី​របស់​ល្អិត​ៗ ឬ​របស់​ដែល​មាន​សាច់​ទន់ : ញី​ម្សៅ, ញី​សំពត់ ។

( គុ. ) ដែល​មាន​ភេទ​ជា​ស្រី; ប្រើ​ចំពោះ​តែ​សត្វ​តិរច្ឆាននិង​ឈើ​ខ្លះ : គោ​ញី; ត្នោត​ញី ។ ព. ផ្ទ. ឈ្មោល ។