ញុះញង់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ញុះ​ញយ​ៗ​គឺ​និយាយ​ចាក់​រុក​នាំ​អុច​អាល​ឲ្យ​អ្នក​ដទៃ​ធ្វើ​ការ​អ្វី​ៗ​ដែល​មិន​គប្បី, ឲ្យ​ឈ្លោះ​ឲ្យ​​ទាស់ទែង​គ្នា, ឲ្យ​បាក់​បែក​គ្នា : កុំ​និយាយ​ញុះញង់​ឲ្យ​កើត​មាន​សាមគ្គី​ភេទ, គេ​នៅ​សុខ​ៗ វា​មក​ញុះញង់​ឲ្យ​បែក​គ្នា ។