ញ៉ុ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំសាមគ្គី