ញ៉ែ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( គុ. ) ដែល​តូច​ឆ្មារ​ហើយ​ស្អា​ផង (សំឡេង) : សំឡេង​ញ៉ែ ។