ញ៉ែង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) រយាង​ដំរី​ដែល​គេ​ធ្វើ​ជា​គ្រោង ។