ដកគាំ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ស. ( ន. ) (ដូកគាំ អ. ថ. ដកខាំ) ឈ្មោះ​ផ្កា​ពណ៌​ក្រហម​ស្រគាំ​ប្រើ​ជា​គ្រឿង​ជ្រលក់ : សំពត់​ជ្រលក់​ដកគាំ ។ មាន​មួយ​ប្រភេទ​ផ្សេង​ទៀត​ជា​គ្រាប់ : គ្រាប់​ដកគាំ ។

ឈ្មោះ​ជា​ភាសា​អង់គ្លេស: Achiote
ឈ្មោះ​វិទ្យាសាស្ត្រ​: Bixa orellana
ឈ្មោះ​ជា​ភាសា​ថៃ: คำแสด (ខាំ​​ស៊ែត) ឬ คำเงาะ (ខាំ​ង៉ក់)


ឯកសារ​យោង[កែប្រែ]

  1. ដើម​ដកគាំ (ជា​ភាសា​អង់គ្លេស)
  2. ដើម​គាំសែត ឬ​ ដើម​ងោះ (ជា​ភាសាថៃ)