ដក់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ដាក់​អ្វី​ៗ ក្នុង​ថ្នក់ : ដក់​ផ្លែ​ត្របែក ។ តាំង​នៅ, មាន​នៅ : ទឹក​ដក់​ក្នុង​ថ្លុក ។