ដងដោយ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ឈើ, ដែក, ឫស្សី លយ​ពី​មាត់​ច្រាំង ឬ​គែម​ទូក, គែម​កប៉ាល់, សម្រាប់​ទប់ សម្រាប់​យួរ ។