ដង្កូវបំពង់កាត់ស្លឹកស្រូវ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

rice caseworm សត្វល្អិតចង្រៃបំផ្លាញដំណាំស្រូវដែលមានឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ នីមភ្វុយឡាដឺពុនតាលីស (nymphula depunctalis) ស្ថិតក្នុងសន្តានពីរ៉ាលីដេ (pyralidae) ប្រភេទនីមភ្វុយឡា ដឺពុនតាលីស (nymphula depunctalis) ។ នៅដំណាក់កាលលូតលាស់ដំបូង មេអំបៅពងតម្រៀបជាជួរ ឬ ជាកញ្ចុំនៅលើផ្ទៃស្លឹកស្រូវផ្នែកខាងក្រោមប៉ប្រះទឹក។ កូនដង្កូវដែលញាស់មានលក្ខណៈពិសេសអាចរស់នៅក្នុងទឹកបានដោយសារការដកដង្ហើមយកអុកស៊ីសែនពីទឹកតាមរោមដែលមាននៅលើដងខ្លួនវា។ កូនដង្កូវស៊ីកាត់បំផ្លាញស្លឹកនិងដើមស្រូវខ្ចីៗរុំជាបំពង់នៅស្រែដែលមានទឹក។ ដង្កូវនេះអាចបំផ្លាញដំណាំផ្សេងទៀតដែរ។