ដង្កូវមូរស្លឹកស្រូវ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

rice leaffolders, leaffolders de riz សត្វល្អិតចង្រៃបំផ្លាញដំណាំស្រូវដែលមានឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ ខ្នាផ្វាឡូក្រូស៊ីស មេឌីណាលីស (cnaphalocrocis medinalis) ស្ថិតក្នុងសន្តាន ក្រាមប៊ីដេ (crambidae) ប្រភេទខ្នាផ្វាឡូក្រូស៊ីស មេឌីណាលីស (cnaphalocrocis medinalis)។ កូនដង្កូវទើបញាស់ (larvae) និង ដង្កូវពេញវ័យស៊ីបំផ្លាញជាលិកាស្លឹកស្រូវ បណ្ដាលឱ្យចេញជាឆ្នូតពណ៌សថ្លាវែងៗ ហើយស្ងួត។ មុននឹងក្លាយទៅជាដឹកដឿ ដង្កូវនេះមូរស្លឹកស្រូវឱ្យមានរាងជាបំពង់ដោយទឹកមាត់ដូចសរសៃសូត្រ។ ការវិវឌ្ឍទៅជាមេអំបៅប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងស្លឹករមូរនេះ។ ដង្កូវនេះអាចបំផ្លាញដំណាំផ្សេងទៀតដែរ។