ដង្កោ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ( ន. ) ឈ្មោះ​ឈើ​មួយ​ប្រភេទ ផ្លែ​មូល​ៗ​មាន​រស​ចត់​សម្រាប់​ប្រើ​ជា​គ្រឿង​ជ្រលក់ ឬ​យក​មក​កែ​ផ្សំ​ធ្វើ​ជា​អាហារ​ក៏​បាន : ផ្លែ​ដង្កោ​ទុំ​ក្រហម​ប្រាក Diospyros rhodocalyx Kurz ។ Dangkao
  2. ភូមិនៃឃុំល្វា
  3. ភូមិនៃឃុំខ្វិតធំ
  4. ខណ្ឌនៃរាជធានីភ្នំពេញ
  5. សង្កាត់នៃខណ្ឌដង្កោ
  6. អតីតស្រុកនៃខេត្តកណ្ដាល ជំនាន់បារាំង
  7. ភូមិនៃឃុំប្រាំបីមុំ