ដង្គារ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃសង្កាត់ផ្ទះព្រៃ