ដង្គោល

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. វិ. ) ទ្រលោម, ថ្គោល : ផ្សែង​ហុយ​ដង្គោល ។ ទង្គោល