ដង​កញ្ចាម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ឈើ​ឬ​ឫស្សី​សម្រាប់​អប​អន្ទាក់​ព្រ័ត្រ​លូក​ទាក់​ជើង​ដំរី​ព្រៃ ។