ដង​កន្ទុយ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) តួ​កន្ទុយ​នៃ​សត្វ​ចតុប្បាទ​ប្រភេទ​ខ្លះ​មាន គោ, ក្របី​ជាដើម ដែល​មាន​សក់​កន្ទុយ​ដុះ​នៅ​ខាង​ចុង (ម. ព. វាលៈ; វាលធិ និង សក់​កន្ទុយ ផង) ។