ដង​ខ្ទែង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ឈ្មោះ​ត្រី​ស្រកា​មួយ​ប្រភេទ រាង​សំប៉ែត​ខ្លួន​វែង មាន​ឆ្អឹង​វែង​ៗ​បណ្ដោយ​តាម​ខ្លួន ។ Macrochirichthys macrochirus giant sword minnow Long pectoral-fin minnow