ដង​ភ្នំ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ជួរ​ភ្នំ ឬ​តួ​បណ្ដោយ​ភ្នំ ។