ដនស

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរោបនីយកម្ម និង សំណង់