ដល់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( អា. និ. ) ចំពោះ, ឆ្ពោះ​ត្រង់, សំដៅ​ឆ្ពោះ, ដែល​ផ្គង​ឆ្ពោះ; ដូច​ជា ពី​ម្សិល​មិញ​ខ្ញុំ​បាន​ឲ្យ​ប្រាក់​មួយ​រយ​រៀល​ដល់​វា​ហើយ; ខ្ញុំ​នឹក​ដល់​ម្ដាយ​ខ្ញុំ​ណាស់; គេ​ឲ្យ​ទាន​ដល់​ពួក​ស្មូម ។ សម្រាប់​ព្រះ​មហា​ក្សត្រិយ៍ និង​ឥស្សរ​ជន​ឯទៀត​ៗ, ត្រង់​ពាក្យ ដល់ នេះ ត្រូវ​ប្រើ​ពាក្យ​ ចំពោះ ឬ ឆ្ពោះ ជា​ជំនួស : សូម​ថ្វាយ​សាធុការ​ចំពោះ​ព្រះ​ករុណា ជា​ម្ចាស់​ជីវិត​លើ​ត្បូង...; សូម​ជូន​ពរ​ចំពោះ​អស់​លោក... ។ ដរាប​ទៅ​ទល់​នឹង : ចាំ​ដល់​ថ្ងៃ​ស្អែក​សឹម​យើង​ទៅ។ ចុះ​ដល់​ទៅ​អង្កាល់ ? ចាំ​ដល់​ទៅ​អង្កាល់​ក៏​បាន !; ចុះ​ស៊ី​ដល់​ណា​ទៅ​ទៀត ? ។ ល។ មួយ​ទៀត, ត្រង់​កន្លែង អា. និ. នៃ, កុំ​ប្រើ​ពាក្យ​ ដល់ ឧ. ព្រះ​អង្គ​ជា​ម្លប់​ដ៏​ត្រជាក់ ដល់​ប្រជា​ពលរដ្ឋ​ទាំងពួង; ត្រូវ​ប្រើ​ថា : ព្រះ​អង្គ​ជា​ម្លប់​ដ៏​ត្រជាក់​នៃ​ប្រជា​ពលរដ្ឋ​ទាំងពួង ដូច្នេះ​វិញ ដ្បិត នៃ ស្មើ​គ្នា​នឹង របស់ (ជា​ម្លប់​របស់)... ។ល។ គួរ​ពិនិត្យ​ឲ្យ​ហ្មត់ចត់ កុំ​ប្រើ​ដោយ​ច្រឡំ អា. និ. នូវ, ដល់ នឹង, នៃ ដោយ​អាស្រ័យ​សកម្ម​កិរិយា, អកម្ម​កិរិយា និង​សកម្មាកម្មកិរិយា ជាដើម ជា​គោល​ផង​ជា​ដរាប ។

( កិ. ) បាន​សម្រេច, បាន​ទី​ដែល​ត្រូវ​ទៅ​មក : គេ​បាន​ទៅ​ដល់​ស្រុក​គេ​ហើយ ។