ដាក់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) បន្ទាប​ចុះ, តម្កល់​លើ​ទី : ដាក់​អម្រែក, ដាក់​សៀវភៅ​លើ​តុ​សរសេរ។ រមូល​រអាក់​អើ ដោយ​បរិភោគ​ផ្លែ​ឈើ​ដែល​មាន​រស​ជូរ​ចត់។ ថយ​អំណាច, ថយ​ទ្រព្យ។ ដាក់​ការ​ឲ្យ​ធ្វើ ប្រគល់​ការ​ឲ្យ​ធ្វើ ។ ដាក់​ខ្លួន បន្ទន់​ខ្លួន, ថយ​រាសី។ ដាក់​គុក កាត់​ទោស​ឲ្យ​ជាប់​គុក ។ ដាក់​ចិត្ត ផ្គង, តម្រង់​ចិត្ត ។ ដាក់​មុខ​ចុះ សំយុង​មុខ​ចុះ។ ដាក់​រទេះ ដោះ​គោ​ឬ​ក្របី​ចេញ​ពី​នឹម​ហើយ​ចត​រទេះ ។ ដាក់​រាជ្យ ឈប់​លែង​សោយ​រាជ្យ។ កំញើញ​ដាក់ កំញើញ​ទៅ​រក។ ក្រញូវ​ដាក់ ធ្វើ​មុខ​ក្រញូវ​ទៅ​រក។ ក្រញើត​ដាក់ ពោល​ពាក្យ​ក្រញើត​ទៅ​រក។ ក្រឡូវ​ដាក់ សម្ដែង​អាការ​ក្រឡូវ​ទៅ​រក។ ញញឹម​ដាក់ ញញឹម​ទៅ​រក។ បោល​ដាក់ បោល​សំដៅ​ត្រង់​ទៅ​រក។ ស្ដោះ​ដាក់ ស្ដោះ​ទឹក​មាត់​លើ, ស្ដោះ​ទឹក​មាត់​ទៅ​ក្នុង។ល។

( កិ. ឬ កិ. វិ. ) រង៉ាប់​រងើ, ក្អួត​ចង្អោរ ព្រោះ​ស៊ី​ផ្លែ​ឈើ​ចំ​ពួក​ខ្លះ​ច្រើន​ហួស​ពេក : អា​ទូច, ឯង​កុំ​ស៊ី​ផ្លែ​បង្គៅ​ហ្នឹង​ច្រើន​ពេក ក្រែង​វា​ដាក់ !