ដាង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ស. ( គុ. ) ពពាល, ពព្រុះ (ខ្មែរ​និយាយ​តែ​ពី​មាន់) : មាន់​ដាង គឺ​មាន់​សម្បុរ​ពព្រុះ (ច្រើន​តែ​មាន់​គក​ឬ​មាន់​ទាង) ។

( ន. ) ឈើ​ដំណាំ​ស្រុក​មួយ​ប្រភេទ​ពួក​ដូង មាន​សណ្ឋាន​ដូច​ដូង​សុទ្ធសាធ ខុស​គ្នា​តែ​ឥត​ផ្កា ស្រាប់​តែ​ចេញ​ជា​ផ្លែ​មក​តែម្ដង (ច្រើន​មាន​នៅ​ក្នុង​ខេត្ត​បាត់ដំបង) ។