ដាច

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) រហែក : សំពត់​ដាច​ច្រើន​កន្លែង ។