ដាន

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ( កិ. ) ដេរ​ស្ដៅ គឺ​ដេរ​រង្វើល​ៗ រហោល​ៗ, ដេរ​ឲ្យ​មាន​ជា​លំអាន​រួច​ហើយ​នឹង​ដេរ​សម្រេច​ឬ​ដេរ​ប៉ះ​គ្រាន់​តែ​ភ្ជាប់ ។
  2. ( ន. ) ស្នាម, លំអាន;
  3. ផ្លូវ, គន្លង : ដាន​ជើង, ដាន​រទេះ ។ ដាន​ដែល លំអាន​ដែល : ប្រព្រឹត្ត​តាម​លំអាន​ដាន​ដែល​ចាស់​ទុំ​បរម​បុរាណ​បាន​ប្រតិបត្តិ​ត​ៗ​មក ។
  4. ( ន. ) ទី​ដែល​អ្នក​រាជការ​ហូត​គយ​នៅ, ទី​គយ​ល្បាត; ច្រើន​និយាយ​ថា គយ​ដាន (តែ​ក្នុង​សម័យ​ឥឡូវ​មិន​សូវ​ប្រើ) ។
  5. ប៉ែក, ប៉ែក​ទិស : ដាន​ខាង​កើត, ដាន​ខាង​ត្បូង... (ច្រើន​ប្រើ​ចំពោះ​តែ​ទី​មេរុ​តម្កល់​សព) ។
  6. ភូមិនៃឃុំថ្មី