ដាម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ឈ្មោះ​គ្រឿង​ត្បាញ មាន​សណ្ឋាន​ជម​សំប៉ែត សម្រាប់​ស៊ក​ខ្ទាស់​អំបោះ​ឬ​សូត្រ​អន្ទង ញែក​មុខ​កុំ​ឲ្យ​ព័ន្ធ​ច្រឡំ​គ្នា : ស៊ម​ដាម​ឲ្យ​ស្រួល​ប្រយ័ត្ន​ដាច់​អំបោះ ។

( គុ. ) ដែល​ឆ្លក, ប្រតាក​ដោយ​ត្រូវ​ទឹក : សំពត់​ដាម, ក្រដាស​ដាម​ដោយ​ទឹក​ខ្មៅ ។