ដាស់តឿន

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) តឿន​ឲ្យ​ភ្ញាក់​ស្មារតី, ឲ្យ​នឹក​ឃើញ : មាតា​បិតា​ត្រូវ​ដាស់តឿន​កូន​ប្រុស​ស្រី ឲ្យ​ប្រព្រឹត្ត​សុចរិត​ស្លូត​ត្រង់ ។