ដីឡូត៍

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃសង្កាត់ទឹកថ្លា
  2. អតីតភូមិនៃឃុំទឹកថ្លា
  3. ភូមិនៃឃុំជ័យឧត្តម