ដីឥដ្ឋ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ឃុំនៃស្រុកកៀនស្វាយ