ដុំកំភួន

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ដូច្នោះ មកទល់នឹងថ្ងៃនេះ ហាក់ដូចជាមិនទាន់ឃើញមានអីជាដុំកំភួនទេ ក្រៅតែអំពីពួកនែ៎ៗ ... អ្ហ៊េ ... ពួកប៉រ៉េពណ៌​ខៀវ ...។