ដើរ

ពីWiktionary

( កិ. ) សម្រេច​ឥរិយាបថ ១ ផ្សេង​អំពី​ឥរិយាបថ ៣ គឺ ឈរ, អង្គុយ, ដេក, គឺ​លើក​ជើង​ឈាន​ទៅ : ដើរ​ទៅ, ដើរ​មក ។ កម្រើក​ដោយ​កម្លាំង​ផ្សេង​ៗ មាន​ចំហាយ​ក្ដៅ​ជាដើម : គ្រឿង​ចក្រ​ដើរ, ម៉ាស៊ីន​ដើរ​ស្រួល, នាឡិកា​នេះ​ដើរ​រហ័ស​ណាស់ ។ ប្រព្រឹត្ត​ទៅ : ការ​របស់​យើង​ឥឡូវ​ដើរ​ស្រួល​ជាង​ពី​ដើម ។ កាន់​ការ​ដោយ​គ្រឿង​ដឹក​នាំ​ផ្សេង​ៗ : ដើរ​ទូក, ដើរ​កប៉ាល់ ។ ទទួល​ភារៈ​ដឹក​នាំ​គ្រឿង​ផ្ទុក ឬ​មនុស្ស​អ្នក​ជិះ​ទៅ​មក : ផ្លូវ​នុ៎ះ​មាន​រថយន្ត​ដើរ​ឥត​អាក់ ។ ចែក​ឋាន (ស្លាប់) ក៏​ហៅ​ដើរ​បាន​ដែរ (ពាក្យ​រាបសា​សម្រាប់​ប្រជាជន​សាមញ្ញ) : បើ​តាម​ការ​សង្កេត​មើល ដង្ហើម​របស់​គាត់​ ឃើញ​ថា​គាត់​មុខ​ជា​នឹង​ដើរ ក្នុង​ពេល​ឆាប់​ៗ នេះ​ហើយ ។ល។

  1. (សិល្បៈ) ឈ្មោះក្បាច់រាំមួយប្រភេទដោយប្រើជើងឆ្វេងបោះទៅមុននិងជើងស្ដាំអូសឈូសបោះទៅមុខក្បែរជើងឆ្វេង ដោយឱ្យម្រាមជើងទាំងពីរខាងកាច់ងឡើងលើ។