ដំណាក់ចង្អើរ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ស្រុកនៃខេត្តកែប
  2. អតីតខណ្ឌនៃក្រុងកែប
  3. អតីតភូមិនៃសង្កាត់ព្រៃធំ ខណ្ឌកែប
  4. ភូមិនៃសង្កាត់ព្រៃធំ ក្រុងកែប