ដំណិត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ព. ថ. ( ន. ) ការ​ដិត : ទឹក​សរសេរ​នេះ​មាន​ដំណិត​មិន​សូវ​ច្បាស់​សោះ ។ ស្នាម ដែល​ដិត​ជាប់ : កោស​លុប​ដំណិត​នេះ​ចេញ ។