ដំណែល

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ទី, កន្លែង ឬ​អ្វី​ៗ​ជា​ដែល​គេ : រក្សា​ដំណែល ។ ប្រើ​ជា គុ. ក៏​បាន : កេរ​ដំណែល ។