ដំបូល

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ប៉ែក​របាំង​ខាង​លើ​សម្រាប់​ការពារ​ទឹក​ភ្លៀង, កម្ដៅ​ថ្ងៃ​ជាដើម : ដំបូល​ផ្ទះ, ដំបូល​ទូក ។ អស់​ដំបូល ឬ អស់​ដំបូល​ផ្ទះ, គុ. (ព. ប្រ.) ដែល​លិច​លង់​ហិនហោច​វិនាស​អស់​ទ្រព្យ​ធន អស់​ផ្ទះ​លំនៅ ដោយ​បណ្ដាល​អំពី​ហេតុ​ណា​មួយ ។