ឍុណ្ឍិ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សំ. ( ន. ) ព្រះ​គ្នេស ។