Jump to content

ណា

ពីWiktionary

សព្វ. ពាក្យ​ជា​អនិយត​សព្វនាម ប្រាប់​សេចក្ដី​មិន​ទាន់​ទៀង, មិន​ទាន់​ប្រាកដ ឬ មាន​អាការ​ជា​សេចក្ដី​សង្ស័យ : ទៅ​ផ្ទះ​ណា​ក៏​បាន; តាម​តែ​អ្នក​ណា​ក៏​ដោយ; អ្នក​ណា​ធ្វើ​អំពើ​អ្វី ទោះ​ល្អ​ក្ដី អាក្រក់​ក្ដី, អ្នក​នោះ​នឹង​បាន​ទទួល​ផល​នៃ​អំពើ​នោះ​វិញ​ពុំ​ខាន; មក​ពី​ណា ? ទៅ​ណា ? អ្នក​ណា​ដើរ​នុ៎ះ ?...។ ណា​មួយ នីមួយ ។ ណា​ក៏​ដោយ អ្វី​ក៏​ដោយ ។