ណាស់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( និ. ) ក្រៃ​ពេក, ក្រៃ​លែង, លើស​លុប, ខ្លាំង : ល្អ​ណាស់, អាក្រក់​ណាស់, ខូច​ណាស់ ។ ប្រើ​ជា កិ. វិ. ក៏​បាន : ខ្ញុំ​ត្រេកអរ​ណាស់​ ដោយ​បាន​ឃើញ​អ្នក​អញ្ជើញ​មក​ដល់ !