ណាំង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ស. ( ន. ) (ហ្ន័ង “ស្បែក”) ស្បែក​ឆ្លាក់​ជា​រូប​តំណាង​តួ​ផ្សេង​ៗ សម្រាប់​ប្រើ​ក្នុង​ល្បែង​របាំ កាន់​លើក​ឆ្លុះ​ស្រមោល​ក្នុង​ស្បៃ​ស​ឲ្យ​ឃើញ​ច្បាស់​ តាម​ដំណើរ​រឿង​ដែល​អ្នក​របាំ​កំពុង​ពោល​កំពុង​ថ្លែង : លេង​ណាំង, ទៅ​មើល​ណាំង ។ ហៅ​តាម​ពាក្យ​ខ្មែរ​យើង ថា របាំ​ស្បែក ។ ហ្នាំង