តក់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( គុ. ) ដែល​មិន​សូវ​រាបសា, ខ្ចក, ខ្ចោះ, ទាស់, ឆ្គង; ច្រើន​ភ្លាត់, ច្រើន​ខុស : ពាក្យ​តក់, អក្សរ​តក់, សាស្ត្រា​តក់ ។ ក្ដៀប : ដូង​តក់ ។ ន. រលា​ដូង​តក់ គឺ​រលា​ដូង​ក្ដៀប​ដែល​គេ​យក​មក​ប្រើ​ធ្វើ​ជា​នាឡិ​តូច​សម្រាប់​វាល់​អង្ករ​ជាដើម បន្ថែម​លើ​នាឡិ​ធំ​ឲ្យ​មាន​កំណត់ : អង្ករ ២ នាឡិ ១ តក់ ។ ព. ទ. បុ. មាន​តក់​មាន​នាឡិ គឺ​និយាយ​អំពី​មនុស្ស​យើង​ដែល​រមែង​តែ​មាន​ធំ​មាន​តូច, មាន​ចេះ​មាន​ល្ងង់, មាន​ជា​មាន​ខូច ប្រៀប​ដូច​ជា​រង្វាស់​ដែល​មាន​នាឡិ ក៏​រមែង​តែ​មាន​តក់​ជា​បន្ទាប់​គ្នា​មក​ដូច្នោះ​ឯង; ចួន​កាល​គេ​និយាយ​ថា ដូង​មួយ​ធ្លាយ​លែង​អី​នឹង​មាន​តក់​មាន​នាឡិ បង​ប្អូន​កូន​ចៅ​ក្នុង​ក្រុម​គ្រួសារ​តែ​មួយ​រមែង​តែង​តែ​មាន​ល្អ មាន​អាក្រក់, មាន​ចេះ​មាន​ល្ងង់...។ (រង្វាស់រង្វាល់) ខ្នាតរង្វាល់ខ្មែរពីបុរាណ ធ្វើពីត្រឡោកដូងតក់ ឬដូងក្ដៀប ឬក៏ដូងស្ដមានទំហំតូចជាងនាឡិបន្តិច ប្រើសម្រាប់វាល់អង្ករ។ ជួនកាលគេហៅ នាឡិតូចក៏បាន។ ឧ. អង្ករបីតក់។

( ឧ. ) សូរ​ឮ​ដោយ​តំណក់​ទឹក​ស្រក់ ។ ព. ទ. បុ. រក​ស៊ី​តក់​ៗ​ទៅ ! ឬ​ថា តក់​ៗ​ពេញ​បំពង់ គឺ​និយាយ​ថា រក​ស៊ី​អំប៉េះអំប៉ោះ​បន្តិច​ៗ​ទៅ កុំ​តែ​ឈប់​ខាន, ឬ​ថា សន្សំ​បន្តិច​ៗ​រាល់​ថ្ងៃ​យូរ​ៗ​ទៅ​គង់​នឹង​បាន​បរិបូណ៌ ដូច​ជា​ទឹក​ត្នោត​ដែល​ស្រក់​តក់​ៗ​ច្រើន​ដង ក៏​ពេញ​បំពង់​ ដូច្នោះ​ឯង ។ តក់​ៗ