តង្កៀប

ពីWiktionary

តង់-កៀប ( ន. ) ប្រដាប់​សម្រាប់​ថ្កៀប : របស់​នេះ​តូច​ល្អិត​ពេក លុះ​ត្រា​តែ​មាន​តង្កៀប​មក​ថ្កៀប ទើប​យក​បាន​ដោយ​ស្រួល ។