តណ្ហា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

តន់-ហា បា.; សំ. ( ន. ) (ត្ឫស្ណា) ចំណង់, សេចក្ដី​ប្រាថ្នា, សម្រេក, សេចក្ដី​អន្ទះអន្ទែង...។ ឈ្មោះ​ធីតា​នៃ​មារ ... ។