តពោក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

តៈ-- ព. បុ. ( ន. ) (ព. បុ.) ប៉ែក​អវយវៈ​មនុស្ស ឬ​សត្វ​ចំ​ពួក​ខ្លះ ពី​ត្រឹម​ក្រោម​ចង្កេះ​ចុះ​មក​ទល់​នឹង​ទ្វារ​ឧច្ចារៈ (ត្រគាក) ។ (ព. អា) ស្ត្រី​យោនី (ម. ព. គូទ, ត្រគាក ផង) ។