តម្រា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

តំ-រ៉ា ( ន. ) សេចក្ដី​ត្រា​ទុក, រឿង​ដែល​កត់​ទុក​ដោយ​សង្ខេប, ក្បួន, ក្បួន​តូច... : មើល​តម្រា, ចាក់​តម្រា; កំណាញ់​ក្រៅ​តម្រា សោត​សឹង​អាប់​ប្រយោជន៍​យស ។