តម្រាំ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

តំ-រ៉ាំ ( ន. ) អ្វី​ៗ​ដែល​ត្រាំ : បាយ​តម្រាំ ។