តម្រេក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

តំ-រ៉េក ( ន. ) សេចក្ដី​ត្រេក : មាន​តម្រេក, កើត​តម្រេក, ឥត​តម្រេក ។