តម្អូញ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ពាក្យ​ត្អូញ, ការ​ត្អូញ​ត្អែរ : វា​ចេះ​តែ​មាន​តម្អូញ​ថា​ក្រ (ប្រើ​ជា កិ. ថា វា​ចេះ​តែ​តម្អូញ​ថា​ក្រ វិញ​ក៏​បាន) ។