តរុណ​វ័យ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

តៈរុណៈវៃ បា. ( ន. ) (--វយ) វ័យ​ក្មេង, កំលោះ-ក្រមុំ ។