តវ៉ា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ត-- ( កិ. ) (មើល​ក្នុង​ពាក្យ ត) ។