តាកែវ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ប្រាសាទសាងដោយ ព្រះបាទជយវម៌្មទី៥ និង សូយ៌្យវម៌្មទី១ ចុងសតវត្សទី១០ ដើមសតវត្សទី១១ រចនាបថឃ្លាំង ព្រហ្មញ្ញសាសនា
  2. ឈ្មោះខែត្រមួយក្នុងកម្ពុជារដ្ឋ ក្នុងសម័យសង្គម លន់នល់ រដ្ឋកម្ពុជា និងបច្ចុប្បន្ន។
  3. ភូមិនៃឃុំខ្វិតធំ
  4. ភូមិនៃឃុំសេដា
  5. ភូមិនៃឃុំចាន់មូល
  6. ភូមិនៃឃុំពាម
  7. ភូមិនៃឃុំព្រែកខ្សាច់
  8. ភូមិនៃឃុំស្មោងខាងជើង
  9. ភូមិនៃឃុំពាមមន្ទារ
  10. ភូមិនៃឃុំស្រែរនោង